roostermogelijkheden

Studiecontracten vastleggen

Hoe kunnen we komend collegejaar omgaan met de opgelopen achterstand en verschil in studievoortgang tussen de groepen studenten die is ontstaan?

Lees meer
Inzichten kennisdeelmiddag

Dit is hét ideale toetsproces

Op 28 november 2019 heeft het eerste kennisdeling evenement van Academy Attendance plaatsgevonden. De uitkomsten zijn te vinden op onze interactieve website!

Lees meer

Erasmus MC start met Academy Attendance

Vanaf januari 2018 maakt het Eramus Medisch Centrum gebruik van Academy Attendance. Lees in deze blog meer over hoe zij Academy Attendance optimaal inzetten.

Lees meer

Learning Analytics op een presenteerblaadje

Om de belofte van Learning Analytics, onderwijs(advies) op maat voor iedereen, waar te maken moet de analytics weten te vertalen naar gerichte acties. Lees in deze blog hoe wij dat doen.

Lees meer

Gebruik data voor onderwijs op maat!

Op donderdag 6 oktober zijn wij als leverancier op de SURFnet Challenge Day 2016 de uitdaging aangegaan. De centrale vraag was hoe leveranciers een bijdrage leveren aan onderwijs op maat.

Read more

Leren van aanwezigheid

In het MBO krijgen studenten wel studiefinanciering, maar volgen geen lessen. Daaruit kan geconcludeerd worden dat het de opleiding niet lukt structureel te weten wie er wel en niet in de les zit.

Read more