Terugblik op de gebruikersdag

Inzichten opgedaan tijdens de gebruikersdag

De Academy Attendance User Day bracht een interessante mix van medewerkers binnen het onderwijs bij elkaar. Het grootste deel van de aanwezigen is direct betrokken bij het onderwijs van een opleiding, als docent, als onderwijscoördinator of als ICTO-medewerker. Hierdoor kon men gedurende de dag de praktijk van het onderwijs binnen de verschillende opleidingen met elkaar vergelijken.

Veel aanwezigen zien dat zij anders werken dan hun directe collega-opleidingen en dat dit voor problemen kan zorgen bij flexibel onderwijs.

1. Flexibiliseren vereist standaardiseren

Foto van de gebruikersdag
Een van de workshops, waarbij gebruikers met elkaar de discussie aan gingen.

Bij veel opleidingen zagen ze dat het onderwijs steeds flexibeler aan het worden is en dat er grote uitdagingen zijn om hier volledig/goed op aan te sluiten. Een van de conclusies is dat standaardiseren vereist is om flexibel onderwijs succesvol vorm te kunnen geven.

Dit geldt op een heel aantal plaatsen binnen het onderwijs. Bijvoorbeeld het standaardiseren van de grootte (ECTS) van de studieonderdelen, één gemeenschappelijk lesrooster en de becijfering gelijk trekken.

Veel aanwezigen zien dat zij anders werken dan hun directe collega-opleidingen en dat dit voor problemen kan zorgen bij flexibel onderwijs. Bij de een gaat het om hoe zij het onderwijs plannen, de ander hoe zij omgaan met inschrijvingen en de derde met de organisatie van toetsing. Om de standaardisering in gang te zetten zou een eerste stap zijn om binnen een faculteit, school of domein afspraken te maken wat zij hetzelfde gaan doen binnen het onderwijs. Denk aan naamgeving van vakken of eindtermen, proces van toetsing of de grootte van de vakken.

Hiermee kunnen zij snel een project starten, leren wat wel en niet werkt en de best practises met de hele hogeschool delen.

2. Innoveer en leer door “gewoon te doen”

Tijdens de user day ging het er ook over hoe innovatie binnen een grote onderwijsorganisatie aan te jagen is. Hierin deelde de Hanzehogeschool hun best practices met hun project “Activerend Leren en Studiesucces”. Het project werkt volgens de volgende twee principes:

Foto van de gebruikersdag
Presentatie door Hanzehogeschool over het project Activerend Leren en Studiesucces.
  • Vragen vanuit de opleidingen en docenten ophalen en deze vertalen naar projecten en/of producten;
  • Kennisdeling bevorderen tussen de opleidingen.

Daarbij werken zij volgens het motto: “gewoon doen”, je leert pas als je het zelf kunt ervaren. Het projectteam is multidisciplinair opgezet Hiermee kunnen zij een project van begin tot eind ondersteunen. Het projectteam weet hoe het is om voor de klas te staan, leiding te geven aan een docententeam én is ook in staat om de technische implementatie te verzorgen. Hiermee kunnen zij snel een project starten, leren wat wel en niet werkt en de best practises met de hele hogeschool delen.

3. Academy Attendance: een operationeel onderwijssysteem

Tijdens de User Day was er ook ruime aandacht voor de richting van Academy Attendance de komende jaren. Er werd door de gebruikers aangegeven dat het fijn zou zijn om Academy Attendance verder te integreren met de andere systemen die gebruikt worden binnen het onderwijs. Zo kwam de wens om te koppelen aan het Studentinformatiesysteem of het Learning Management System meermaals naar voren. De wens ligt geheel in lijn met de visie van Academ Attendance om docenten en studenten zoveel mogelijk één omgeving te bieden waar zij in werken.

Studenten moeten ook discipline aanleren en gewoon komen opdagen als dat ze gezegd wordt.

Vanuit de gebruikers kwam ook een duidelijke vraag om al vooraf informatie te kunnen vragen aan studenten, eigenlijk de wens om de inschrijf- en feedbackmodule te combineren. Hiermee kan de opleiding het onderwijs beter afstemmen op de wensen die de student op dat moment hebben.

Verdere integratie binnen het applicatielandschap en de combinatie van de feedback en inschrijfmodule zijn punten die een duidelijke plaats hebben op de roadmap voor doorontwikkeling de komende tijd. Meer hierover in onze volgende blog begin mei.

4. Flexibiliseren & Digitaliseren: is dit altijd wenselijk?

Tijdens de gebruikersdag werd er niet alleen gesproken over de technische uitdagingen die flexibel onderwijs met zich meebrengt, maar ook over de vraag of en wanneer het wenselijk is.

Foto van de gebruikersdag
Deelnemers ervaarden tijdens de gebruikersdag ook Academy Attendance, zoals studenten.

Een aantal kanttekeningen die geplaatst werden tijdens de gebruikersdag:

  • Beginnende studenten moeten eigenlijk nog 'leren leren', oftewel dat er niet gelijk als ze instromen van ze verwacht kan worden dat ze op een goede manier met dat flexibele onderwijs kunnen omgaan.
  • “Studenten moeten ook discipline aanleren en gewoon komen opdagen als dat ze gezegd wordt.” Met name bij een praktijkopleiding zoals een dans- of geneeskundeopleiding is dit relevant.
  • De vraag is of flexibilisering en digitalisering een negatief effect heeft op het ‘face-to-face’ contact en de community-vorming, aangezien dit een belangrijke rol speelt bij opleidingen in het hoger onderwijs.

Tijdens de gebruikersdag werd duidelijk dat het onderwijs in beweging is en dat techniek, innovatie hand in hand dienen te gaan met de onderwijskundige visie van de opleiding en de docenten. Vanuit de feedback blijkt dat kennisdeling tussen onderwijsprofessionals vanuit alle hoeken van het HO veel nieuwe inzichten oplevert. Voor ons is dit een stimulans om ook volgend jaar weer een Academy Attendance gebruikersdag te organiseren.

Ben je benieuwd naar de presentaties tijdens de gebruikersdag of wil je hier met ons nog eens verder over nadenken? Neem contact op en wij sturen je de presentatie of maken een afspraak om het hierover te hebben.

Foto's door Maarten de Leeuw.

Deze blog is onderdeel van onze reeks User Day 2019 User Day. Wij zijn benieuwd naar je mening, vertel deze aan ons!
Share