Learning Analytics op een presenteerblaadje

In eerdere blogs lees je veel over de mogelijkheden van Learning Analytics in het onderwijs. Om de belofte van Learning Analytics, onderwijs(advies) op maat voor iedereen, waar te maken moet de analytics weten te vertalen naar gerichte acties. In deze blog lees je meer over hoe wij docenten en studenten bewegen tot acties op basis van data.

Wij merken door informatie Just in Time naar het onderwijspersoneel te brengen, zij actie gaan ondernemen op basis van data.

Learning Analytics is veelzijdig, uit de bergen data kunnen heel veel interessante inzichten opgedaan worden. De trend is dat er voor alles een dashboard beschikbaar is waarin docent en student door middel van self service hun analyses kunnen maken. Kort gezegd: Laat de gebruiker zelf op zoek naar het inzicht en trek hieruit een conclusie.

Voor de data-nerds van deze wereld is dit een goede aanpak. Zij willen alles zelf analyseren en bepalen welke acties ze kunnen ondernemen op basis van de verkregen inzichten. Helaas werkt deze aanpak maar voor een kleine groep. De uitdaging die wij willen aangegaan is dat alle medewerkers in het onderwijs hun acties (mede) op basis van data nemen.

Berichtenbox Academy Attendance
De Academy Attendance berichtenbox: Per notificatie kan er worden ingesteld wat het medium is waarvandaan de berichten verstuurd worden.

Na vele pogingen hiertoe blijkt dat als docenten het inzicht op een presenteerblaadje krijgen, zij meer en meer op basis van inzicht actie gaan ondernemen. Hierbij is het zaak rekening te houden met hun hoge werkdruk en de overvloed van aangereikte informatie. Binnen Academy Attendance hebben wij het dan ook dagelijks over hoe wij Just in Time dat “pakketje met informatie” kunnen bezorgen.

De vervolgvraag die ons dan vaak gesteld wordt is hoe je weet wanneer een docent zit te wachten op dat spreekwoordelijke pakketje met informatie. Dit is een vraag die lastig te beantwoorden is en per docent verschilt. Binnen Academy Attendance hebben wij hiervoor één gouden regel: Je moet aan de docent kunnen uitleggen waarom ze een bericht ontvangen.

Een voorbeeld hoe wij dat met Academy Attendance doen is het versturen van een notificatie naar de mentor als een student vaak afwezig is, dat wil zeggen: “Als de student minder dan 50% aanwezig is, gemeten over een periode van 2 weken waarin voor de student ten minste 15 lessen zijn geroosterd.”

De truc van notificaties is om het begrijpbaar te houden wanneer en hoe vaak een notificatie gestuurd wordt.

Bij deze businessrules beginnen wij met vaste waardes voor aanwezigheid, de periode en het minimaal aantal lessen op basis van het “onderbuikgevoel” wat er is. Op de achtergrond draaien continu slimme algoritmes mee die bepalen of de ingestelde waardes nog wel relevant zijn. De uitkomsten van de analyses nemen wij door met de opleiding en waar nodig passen wij de parameters aan. Zo houden wij de businessrules transparant, maar profiteren wij wel van de laatste technieken.

Wij merken door informatie Just in Time naar het onderwijspersoneel te brengen, zij actie gaan ondernemen op basis van data. Hierin is het de truc om het begrijpbaar te houden wanneer en hoe vaak een notificatie gestuurd wordt. Door gebruik te maken van de laatste technieken blijven de berichten relevant, let er hierbij wel op dat het uitlegbaar is aan docent en student waarom en wanneer een bericht gestuurd wordt.

Share