Leren van aanwezigheid?

Afgelopen tijd is in het nieuws veel aandacht besteed aan het misbruik van studiefinanciering in het MBO. Het probleem wat aan de orde kwam was dat een aantal studenten wel studiefinanciering krijgt, maar geen lessen volgt. Daaruit kan geconcludeerd worden dat het de opleiding niet lukt structureel te weten wie er wel en niet in de les zit.

Waarom is aanwezigheid bijhouden zo moeilijk?

Het registreren van aanwezigheid is voor iedereen bekend. De papieren presentielijst is zeer effectief en laagdrempelig om de aanwezigheid van een enkele les bij te houden. Dit wordt al lastiger als de aanwezigheid over een langere periode bijgehouden moet worden. Naast dat dit veel papierwerk oplevert, moeten de gegevens vaak digitaal overgenomen worden om er analyses op te kunnen doen. Een monsterklus, die docenten en opleidingen zelden zetten.

Ruim een jaar geleden werden wij voor het eerste geconfronteerd met deze situatie en met de vraag:

Hoe kan de aanwezigheid eenvoudig bijgehouden worden binnen de hele opleiding?

Hiervoor hebben wij Academy Attendance ontwikkeld. Bij Academy Attendance zijn studenten zelf verantwoordelijk voor hun aanwezigheidsregistratie. Dit doen zij door met hun telefoon in te checken voor de les. Zelfs hoorcolleges met 250 studenten zijn zo binnen 1 minuut geregistreerd voor de les. De docent kan online, direct zien wie er wel en niet zijn en de aanwezigen list valideren.

Aanwezigheid van de student bij de lessen gedurende een week. In groen de lessen waar de student aanwezig is, rood de lessen waar hij afwezig is.

Doordat deze gegevens digitaal opgeslagen en direct geanalyseerd worden, beschikken opleidingen over een nieuwe informatiebron. Een voorbeeld is te zien is in de afbeelding. Deze student was er in het begin van de week wel (groen aangegeven), maar vanaf donderdag niet (rood aangegeven). Vragen die velen direct stellen zijn: Waarom is hij/zij er niet? Is de student ziek, een weekend weg misschien?

Door dit soort overzichten kan fraude met studiefinanciering, maar ook problemen kunnen tijdig en gemakkelijk gesignaleerd worden.

Share