User Day 2: Hoe houd je grip op studentvoortgang & onderwijskwaliteit?

Wanneer iedere student zijn eigen studiepad kiest

Tijdens de gebruikersdag op 2 april zal een van de parallelsessies gaan over de vraag: hoe houd je grip op onderwijs als iedere student een eigen studiepad kiest? Het vertrekpunt is dat iedere student eigen onderwijs volgt en zelf de afweging maakt voor de werkvorm, het vak, het toetsmoment en de begeleiding.

Het monitoren van de voortgang van de studenten wordt steeds moeilijker en gaat steeds meer tijd kosten.

Uitgaande van bovenstaand vertrekpunt is het zo dat een groep studenten voor hetzelfde tentamen zelden nog dezelfde opbouw daar naartoe zal hebben. Een deel van de studenten volgt bijvoorbeeld vooral online het materiaal, een ander deel volgt de traditionele leerroute en weer een ander deel kiest per lesonderdeel wat hij/zij doet. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee: hoe monitor je de voortgang van de studenten en hoe evalueer je het onderwijs?

Notificatie weinig aanwezig naar studentbegeleider
Screenshot van Academy Attendance: Automatische analyse en berichtgeving om mentoren en studentbegeleiders van informatie te voorzien.

Monitoring van studentvoortgang

Ten eerste zal dus de monitoring van de studentvoorgang steeds moeilijker worden en steeds meer tijd gaan kosten. Hoe gaan we hier in de toekomst mee om? Vanwege privacyredenen is dit een lastig vraagstuk, waar nog maar weinig onderwijsinstellingen een goed antwoord op hebben. In ieder geval is op IT-gebied het volgende gewenst:

  • het kunnen combineren van verschillende informatiestromen rondom de student (digitaal onderwijs, aanwezigheid etc.);
  • het kunnen doen van automatische analyses die de docent en student ondersteunen in het monitoringsproces.

Wij zien dat het hele onderwijs met deze vraagstukken bezig is en de juiste antwoorden nog niet gevonden zijn.

Wij zien dat het in de toekomst relevanter gaat zijn om op specifieke studieonderdelen te evalueren.

Kwaliteitsborging in onderwijs

Reviewen van onderwijsactiviteiten
Screenshot van Academy Attendance: Studenten geven eenvoudig feedback op onderwijsactiviteiten.

Ten tweede is het van belang dat ook de kwaliteitsborging mee moet veranderen met het type onderwijs. Bij het versturen van grote enquêtes na een vak wordt er nu vanuit gegaan dat alle respondenten vergelijkbaar zijn en de gemiddelde reactie een maat is voor de kwaliteit van het vak.

Als iedere student echter zijn eigen weg volgt, dan geloven wij dat er in de toekomst op veel specifiekere studieonderdelen moet worden geëvalueerd.

Tijdens de workshop gaan wij in op de vraag welke stappen er binnen het huidige onderwijs al gezet kunnen worden op de vlakken van de monitoring van studentvoorgang en de onderwijsevaluatie. Wij zullen laten zien hoe we met Academy Attendance een bijdrage kunnen leveren met de Feedback-module en het gebruik van de informatie in rapportages en webapplicatie.

Meepraten over dit onderwerp? Geef je dan op voor de User Day op 2 april via: https://academy-attendance.nl/user-day

Deze blog is onderdeel van onze reeks User Day 2019 User Day. Wij zijn benieuwd naar je mening, vertel deze aan ons!
Share