5 uitdagingen in het hoger onderwijs voor 2020 - 2021

Het onderwijs heeft de afgelopen weken een monsterklus geleverd om al het onderwijs digitaal te verzorgen. Inmiddels is de crisis op de meeste plaatsen onder controle en komt de discussie over de “open up” op gang. Hoe kan het (hoger)onderwijs omgaan met de anderhalve meter samenleving en het nieuwe normaal? Voor het grootste deel van het onderwijs wil dit zeggen: hoe ga ik het onderwijs vanaf het nieuwe collegejaar organiseren en waar loop ik tegenaan?

In deze blog 5 uitdagingen waar opleidingen tegenaan gaan lopen bij de voorbereiding en uitvoering van het collegejaar 2020-2021.

1. Omgaan met achterstand

Er zijn studenten die ten gevolge van de crisis een achterstand hebben opgelopen1. Enerzijds omdat studenten niet aan de eisen van het OER hebben kunnen voldoen (bijvoorbeeld omdat het vak practica bevat, of omdat twee toetsmomenten inclusief herkansingsmogelijkheid verplicht zijn), anderzijds omdat de thuissituatie studie vanuit huis niet voldoende toelaat.

Er zal voor veel studenten maatwerk geleverd moeten worden.

2. Onzekerheid over instroom

De deadline voor inschrijven is verlengd tot 1 juni en bij veel opleidingen loopt het aantal voorinschrijvingen achter bij die van vorige jaren. Zowel Nederlandse als buitenlandse studenten zijn onzeker over de toekomst en stellen hun keuze van studie uit of gaan niet in Nederland studeren 2, 3. Dit heeft veel impact op zowel de financiën van een opleiding en instelling alsmede de organisatie van het onderwijs.

3. Impact uitgesteld Bindend Studie Advies (BSA)

Het BSA is uitgesteld voor studenten. Dit wil zeggen dat iedereen ongeacht de studievoortgang opnieuw kan deelnemen aan de opleiding4. Hiermee is er een nog grotere differentiatie in studievoortgang. Daardoor is het verschil tussen studenten wat betreft het studieprogramma nog groter dan eerst. Er zal voor veel studenten maatwerk geleverd moeten worden.

4. Maatregelen na 1 september

Het onderwijsplan- & roosterproces begint doorgaans in april om in september met een goed en afgewogen rooster te kunnen starten. Dat is op dit moment eigenlijk onmogelijk, aangezien we de volgende gegevens niet weten:

 • Kan er fysiek onderwijs worden gegeven of kan dat bijvoorbeeld alleen door docenten die jonger zijn dan 60 jaar?
 • Kan de kantine open om te lunchen, of hoe organiseren wij dat?
 • Mogen we met 30 studenten in een werkgroepzaal?

En ga zo maar door. Eigenlijk is er teveel onzekerheid om definitieve roosters te maken.

5. Stages en afstudeeropdrachten

De economie is in een vrije val gekomen en dit heeft onherroepelijk invloed op stages en afstudeerplaatsen binnen het bedrijfsleven. Er zullen studenten zijn die geen plaats kunnen vinden, maar wel willen afstuderen of hun semester willen halen.

Studenten kunnen zelf bijdragen aan de organisatie van het onderwijs

Er zijn dus veel uitdagingen waar opleidingen komend collegejaar mee te maken zullen krijgen. Hoe kunnen opleidingen hiermee omgaan? Drie zaken zijn in ieder geval noodzakelijk bij de organisatie van opleidingen:

 1. Beschikking over de juiste informatie en gegevens. Dit geldt onder meer voor de studievoortgang (of achterstand), instroomcijfers, cijfers over de beschikbare faciliteiten en gegevens over docenten. Hierbij is het wenselijk om deze gegevens te combineren om zo te zien hoe de problemen elkaar beïnvloeden.
 2. Denken in scenario’s. Het vooruit kunnen plannen met zeer grote zekerheid is er in deze tijd niet bij. Werk daarom meerdere scenario’s uit, zodat je voorbereid bent op zaken die minder verwacht zijn en gereed bent om aan de slag te gaan.
 3. Zet ICT in om snel informatie te verzamelen, studenten zelf keuzes te laten maken en in te kunnen spelen op het nieuwe normaal.

Met Academy Attendance, SQill en Your Next Concepts ondersteunen wij natuurlijk ook in deze onzekere tijden het onderwijs. Wij helpen hen antwoorden te vinden op de vragen en zorgen dat zij de ICT-middelen hebben om zich voor te bereiden op het nieuwe jaar en het nieuwe normaal te omarmen.

Blogs Academy Attendance

De komende weken nemen wij jullie stap voor stap mee in de oplossingen die wij zien voor een drietal van de uitdagingen:

 1. Er is de noodzaak om studiecontracten/plannen explicieter en centraler vast te leggen. Deze gegevens in combinatie met de cijfers van de instroom geven de randvoorwaarden voor het onderwijslogistiek plan van komend jaar.
  Omgaan met achterstand Onzekerheid over instroom Impact uitgesteld BSA
 2. Studenten kunnen zelf bijdragen aan de organisatie van het onderwijs door ze zelf te laten kiezen uit onderwijsgroepen, lesreeksen of zelfs individuele lessen. Hier kan voor het aantal plaatsen meteen rekening gehouden worden met de dan geldende maatregelen.
  Maatregelen na 1 september Impact uitgesteld BSA
 3. In deze tijden is het zaak snel te kunnen inspelen op verschillende omstandigheden en wensen. Daarom zien wij een groeiende behoefte om te weten wat er speelt bij studenten op les of weekbasis.
  Stages en afstudeeropdrachten Omgaan met achterstand

Op de hoogte blijven van de blogs uit deze serie?

Vul hier je e-mailadres in en ontvang een seintje wanneer de volgende blog online staat.

Share