roostermogelijkheden

Studiecontracten vastleggen

Hoe kunnen we komend collegejaar omgaan met de opgelopen achterstand en verschil in studievoortgang tussen de groepen studenten die is ontstaan?

Lees meer
Inzichten kennisdeelmiddag

Dit is hét ideale toetsproces

Op 28 november 2019 heeft het eerste kennisdeling evenement van Academy Attendance plaatsgevonden. De uitkomsten zijn te vinden op onze interactieve website!

Lees meer