Hoe zorg je ervoor dat toetsafname foutloos verloopt?

In de voorgaande blog zijn de belangrijkste stappen besproken die voorafgaand aan de afname van een tentamen geregeld dienen te worden. In deze blog bespreek ik alle zaken waarop gelet moet worden bij het moment van toetsafname.

To do list

Wie zegt dat een student niet het tentamen maakt voor een studiegenoot die in hetzelfde lokaal zit?


Zaken die je doet nog voor de student begint aan het tentamen

Zoals in de vorige blog is benoemd ben je als opleiding verantwoordelijk voor het juist instrueren van surveillanten. Zorg dat ze weten wat de regels zijn en dat ze het belang van het juist nastreven van de regels snappen.

Zorg er bijvoorbeeld voor dat wanneer studenten in de tentamenzaal aankomen al het materiaal al klaar licht. Let er wel op dat de tentamens verzegeld blijven tot het laatste moment. Je wil absoluut voorkomen dat het tentamen al ingezien is voordat het is afgenomen. Dit betekend namelijk dat het ongeldig verklaard moet worden en al het werk uit de voorbereiding opnieuw gedaan dient te worden.

Studenten moeten aanwezig gemeld worden op het tentamen, hierbij dient een aanwezigheidscontrole uitgevoerd te worden. Zo is bekend wie allemaal deel heeft genomen aan het tentamen en van wie je dus een tentamen moet nakijken.

Creëer openheid richting de student

Zo voorkom je fraude tijdens het tentamen in 2 stappen:

  • Zorg dat de surveillant controleert dat de persoon die op het tentamenformulier staat ook echt het tentamen maakt. Dit doe je door het legitimatiebewijs te controleren. Denk na over het moment waarop je controleert. Doe je dit in het begin, wie zegt dan dat een student niet het tentamen maakt voor een studiegenoot die in hetzelfde lokaal zit?
  • Zorg dat surveillanten weten waar ze op moeten letten met het constateren van fraude. Een surveillant heeft een hele groep slimme studenten voor zich, zorg dat een surveillant de student altijd een stapje voor is. Dit doe je door precies te weten op welke manier een student kan frauderen. Zorg dat smartwatches niet aanwezig zijn, studenten niet naar het toilet gaan of bij een medestudent afkijken.

Je hebt er waarschijnlijk alles binnen je kunnen aan gedaan om fraude te voorkomen. Dit wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Wanneer er toch fraude plaatsvindt is het verstandig een strikt protocol te hebben waar naar gehandeld wordt. Creëer openheid richting de student over het verloop van het proces rondom de geconstateerde fraude. Dit kan bijvoorbeeld door het hele proces digitaal te laten verlopen. Zie het als een bestelling van een pakketje. Je kan altijd zien in welke fase van het protocol je fraude behandeling zich bevindt. Zo weten de student, zijn of haar studiebegeleider en alle andere betrokkenen altijd waar ze aan toe zijn.

Het is verstandig om studenten te laten tekenen voor afgifte wanneer hun tentamen is ingenomen. Zo kan er geen discussie ontstaan over het wel of niet ingeleverd hebben van een tentamen. Laat bij het tekenen de student ook noteren hoeveel pagina’s hij/zij heeft ingeleverd, dan kan hier ook geen discussie over ontstaan.

Track and trace

To do list

Er komen veel taken kijken bij het afnemen van een tentamen. Over alles wat er tijdens een tentamen plaatsvindt wil je documentatie opbouwen. Je wil niet alleen weten dat de student aanwezig was, je wil ook bevestigd hebben dat de surveillant de gemaakte tentamens over heeft gedragen naar de volgende verantwoordelijke en zo zijn er nog wel wat handelingen die je terug wil kunnen zien. Op deze manier zorg je er namelijk voor dat je altijd weet waar een tentamen zich van minuut tot minuut heeft begeven.

Het resultaat hiervan is dat er heel veel documentatie is over een tentamen. Al deze documentatie wil je het liefst bewaren tot een tijdje nadat het tentamen volledig is afgesloten. Zou het niet makkelijk zijn om alle documentatie rondom de afname van een tentamen te digitaliseren? Zo creëer je een overzicht van wat er allemaal met een tentamen is gebeurt. Dit is achteraf altijd terug te halen, waardoor het heel makkelijk is inzicht te krijgen in hoe je het proces nog efficiënter kan inrichten. Bovendien kan je studenten ook inzicht geven in een deel van dit logistieke logboek, wat transparantie creëert.

Binnenkort publiceer ik de laatste blog in deze reeks, hierin bespreken ik wat er gebeurt na afloop van een gemaakt tentamen. Ben je benieuwd wat je kan doen om de voorbereiding van een tentamen efficiënter te laten verlopen, lees dan blog 1 uit deze reeks over de voorbereiding op een tentamen.

Wil je op de hoogte worden gehouden van deze blog serie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Share