Hoe gaat je het onderwijs verder verbeteren komend collegejaar?

Het einde van het collegejaar nadert en dat betekent dat onderwijsinstellingen om zich heen aan het kijken zijn hoe zij volgend jaar precies gaan inrichten. Onderwijsinstellingen proberen elk jaar de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Komende weken gaan we dieper in op de verschillende keuzes die mogelijk zijn voor onderwijsinstellingen.

€ 184.000.000 extra beschikbaar voor het hoger onderwijs in 2018/2019.

Op 11 november 2014 heeft de 2e kamer ingestemd met het afschaffen van de basisbeurs. Sinds september 2015 krijgen beginnende studenten geen basisbeurs meer. Dit betekent dat er minstens €100 per student door de staat wordt bespaard, voor uitwonende studenten is dit zelfs €280. De toenmalige Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, beloofde dat het vrijgekomen geld wordt geïnvesteerd in de verbetering van het onderwijs. Komend collegejaar komt dit geld dan ook vrij. Onderwijsinstellingen mogen samen met docenten en studenten beslissen waar ze het geld in investeren zolang het doel is het verbeteren van het onderwijs.

Impressie van de gebruikersdag

In het komende schooljaar, 2018/2019, komt er €184 miljoen extra beschikbaar voor hogescholen en universiteiten om te investeren in de verbetering van het onderwijs. Het bedrag zal oplopen tot €550 miljoen in 2024. De onderwijsinstellingen mogen samen met de studenten en docenten bepalen wat zij het beste achten voor de student en het studiesucces. Wel zullen zij hun keuzes moeten kunnen verantwoorden tegenover de Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie (NVAO). De NVAO is een onafhankelijk accreditatieorganisatie de het niveau van het hoger onderwijs in Nederland en België test en waarborgt.

In 2022 moeten de onderwijsinstellingen aantonen wat zij met dat geld hebben gedaan en of dit ook ten goede is gekomen van het studiesucces. Indien dit niet het geval is kan de overheid deze specifieke gevallen korten op deze extra subsidie.

Verschillende behoeftes vragen om verschillende aanpak

Waarom bepaalt de overheid niet centraal wat er met het extra geld gedaan wordt? In het verleden is vaak gebleken dat onderwijsinstellingen en opleidingen verschillende behoeftes hebben en dat het niet met centrale wet en regelgeving op te lossen is. Zo heeft een medische opleiding hele andere behoeftes dan een economische opleiding. Een economische opleiding heeft misschien het meeste baat bij het opschroeven van het aantal docenten terwijl een medische opleiding wellicht extra faciliteiten nodig heeft. Het geld dat wordt vrijgemaakt heeft het meeste impact als per opleiding bepaald mag worden hoe dit te besteden is.

De komende 10 weken zullen wij in deze blog serie voorbeelden behandelen over hoe het onderwijs nog verder kan verbeteren.

Over de loop van de komende 10 weken zullen wij blogs publiceren met voorbeelden en best practices over hoe opleidingen hun behoeftes invullen. Het thema van deze reeks blogs is hoe het hoger onderwijs constant zoekt naar nieuwe mogelijkheden die helpen het studiesucces te verhogen.

Uiteraard zullen wij ook het oogpunt van de student behandelen, hoe voelt die zich bij al deze aanpassingen aan het onderwijs en denken zij dat het ook echt een positief effect heeft op het het studiesucces? Ook zullen wij laten zien hoe onderwijsinstellingen het nu aanpakken door onze learnings uit interviews met experts te verwerken in de blogs.

Wil je op de hoogte worden gehouden van deze blog serie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Share