Gebruik data voor onderwijs op maat!

Op donderdag 6 oktober zijn wij als leverancier op de SURFnet Challenge Day 2016 de uitdaging aangegaan. De centrale vraag was hoe leveranciers een bijdrage leveren aan onderwijs op maat. In deze blog onze invulling van de challenge.

Tijdens onze presentatie namen we eerst een stap terug en vroegen we ons af wat er nodig is voor onderwijs op maat. Hier poneerden wij de volgende stelling:

Pas als je het gedrag van de student kent, kun je onderwijs op maat effectief vormgeven.

Allereerst is het belangrijk wat onderwijs op maat precies is. Wij hebben drie gebieden gedefinieerd waar onderwijs op maat in ieder geval aan moet voldoen:

  • Onderwijsvorm
    De manier van onderwijs geven, bijvoorbeeld hoorcolleges, practica of projectgroepen, sluit aan bij de leerstijl van de student.
  • Platform en/of medium
    De student kan zijn onderwijs (deels) volgen op de platformen/media wat hem/haar bevalt.
  • Tijd & planning
    De ene student is nu eenmaal sneller dan de andere.

Om onderwijs per student aan te passen aan deze punten is het van belang dat we de voorkeur van de studenten (her)kennen op deze punten. Om deze voorkeuren snel en effectief te herkennen moeten we data gebruiken. Hierdoor kunnen we er bijvoorbeeld achter komen op welke tijden een student effectief studeert, wat het huidig niveau is van de student of bij welke werkvorm de student het meest gemotiveerd is.

Met Academy Attendance helpen wij opleidingen inzicht te krijgen in welk onderwijs studenten volgen en wat ze ervan vinden. Wij maken gebruik van bestaande data, zoals het rooster, student en docentgegevens, en integreren deze eenvoudig in ons systeem door gebruik te maken van de door SURFnet gespecificeerde standaarden.

De bestaande gegevens vullen we aan met de tevredenheid van de student, of de student-aanwezigheid is en de inhoudelijke feedback op de werkvorm. Door analyse van deze gegevens ontstaat informatie die opleidingen waardevolle inzichten geeft in het studiegedrag. Niet alleen van de individuele student, maar ook zijn groep of zelfs de gehele studentenpopulatie. Hierdoor kunnen opleidingen de keuzes voor onderwijsvorm, tijdstip, en het platform van het onderwijs goed laten aansluiten bij de behoefte van elke student.

Klik hier voor de slides van de presentatie die we hier hebben gegeven.

Share