Inschrijven op lessen: twee praktijkvoorbeelden

Hoe kan een onderwijsinstelling komend collegejaar de verdeling tussen online en offline onderwijs optimaal benutten en tegelijkertijd de beschikbare plaatsen op locatie eerlijk verdelen? Een mogelijke oplossing die nu steeds vaker aan de oppervlakte komt is het laten inschrijven door de student zelf. Een interessante casus, maar hoe breng je dit in de praktijk? En wat zijn zaken waar rekening mee gehouden moet worden om dit process vlekkeloos te laten verlopen? In deze tweede blog van onze driedelige blogreeks over de uitdagingen voor komend collegejaar behandelen we twee praktijkvoorbeelden om deze vragen te beantwoorden.

Indeling van fysiek en online onderwijs: Hyflex onderwijs

Het combineren van online en offline onderwijs en de student hierin een rol geven wordt goed beschreven via het HyFlex-model.

HyFlex is een onderwijsmodel waarin de componenten van hybride leren (de combinatie van fysiek onderwijs met online leren) in een flexibele structuur worden vormgegeven. Studenten kunnen fysiek of online onderwijs wekelijks of per onderwerp wijzigen naar hun behoeftes. In deze ‘flexibele hybride’ onderwijsvorm bieden leraren lessen aan voor zowel fysieke als online werkgroepen en hoorcolleges. Uiteraard komen wij met elkaar niet tot een 100% HyFlex-model maar het geeft een goede basis voor het hybride onderwijs dat wij willen organiseren.

HyFlex-model

Lees hier verder: library.educause.edu/-/media/files/library/2010/11/eli7066-pdf.pdf

Hoe regel je inschrijvingen door de student in de praktijk?

Het inschrijven door de student zelf kan toegepast worden in verschillende vormen waarin de student verschillende gradaties van keuzevrijheid krijgt. Hieronder zijn twee voorbeelden beschreven hoe dit in de praktijk gebracht kan worden.

Voorbeeld 1: Plaatsen eerlijk verdelen op basis van beschikbaarheid

Het is mogelijk inschrijfbare lessen te groeperen in rubrieken, waarbij een maximum aantal in te schrijven lessen per persoon in te stellen is. Op deze manier is het mogelijk om de fysieke lessen op een eerlijke manier te verdelen.

Student in regie over zijn/haar eigen onderwijsproces

Binnen de inschrijfrubriek bepaalt de opleiding hoeveel lessen elke student aanwezig mag zijn op locatie en wat de maximale capaciteit is per les. Vervolgens kunnen studenten zich inschrijven en bepalen welke lessen ze online en offline willen volgen. Op deze manier heeft elke student de(zelfde) kans om de lessen op de onderwijslocatie te volgen. Hierdoor kunnen studenten de lesmomenten zo inplannen die het beste aansluit bij hun overige activiteiten zoals een bijbaan, projectwerk, sport, etc. Studenten maken de onderwijslogistieke puzzel compleet en nemen zelf de regie in handen.

Voorbeeld 2: Studenten wisselen onderling van lessen

Dit voorbeeld illustreren wij aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een geneeskundeopleiding:

 • De studenten worden in bepaalde weken ingeroosterd om het practicum anatomie 1 te volgen op locatie. Doordat er beperkte ruimte is voor dit practicum wordt dit practicum meerdere keren georganiseerd. In het voorbeeld is de student in week één ingeroosterd.
 • Stel dat een student in het begin van de periode ziek is dan kan hij het practicum niet volgen en moet er een herkansingsles georganiseerd worden. Doordat de student zich nu kan uitschrijven voor zijn activiteit kan hij een plaats later in de tijd reserveren als hij hopelijk weer beter is.
 • Een andere student kan deze plaats innemen (bijvoorbeeld omdat de student dit practicum graag gedaan wil hebben) en zo kunnen de studenten geheel zelfstandig ruilen van activiteit.

Hierdoor kunnen beide studenten de activiteit bijwonen wanneer het voor hen goed uitkomt, hoeven er geen extra inhaallessen georganiseerd te worden en wordt de capaciteit van de ruimte zo optimaal mogelijk benut.

Studenten wisselen onderling van lessen

Waar moet rekening mee gehouden worden?

Om het inschrijfproces goed te organiseren zijn er verschillende zaken waar de onderwijsinstelling rekening mee moet houden.

 • Aantal plaatsen en lessen
  Bedenk van tevoren hoeveel studenten fysiek aanwezig kunnen zijn en wat docenten aankunnen binnen dit model. Zo kunnen docenten ook ziek worden en moet er een plan klaarliggen hoe hiermee omgegaan zal worden.
 • Flexibele planning
  Er is nog veel onzekerheid, dus een planning exact uitwerken en geven zal waarschijnlijk niet lukken. Door op plaatsen met inschrijvingen te werken wordt flexibiliteit gecreëerd in de planning. Hiermee kunnen last minute wijzigingen eenvoudiger worden opgevangen.
 • Sancties bij no-show
  Als onderwijsinstelling wil je maximaal gebruik maken van de beperkte capaciteit die je ter beschikking hebt. Wanneer studenten zich wel inschrijven maar niet op komen dagen is het een idee om hier consequenties aan te binden zodat studenten gestimuleerd worden om aanwezig te zijn.

Weten hoe Academy Attendance als tool kan worden ingezet in deze casussen? Download hier ons white paper over Academy Attendance - subscriptions.

Share