Terug en vooruit kijken op de Academy Attendance Webinar

Onderwijsinstellingen zijn momenteel druk met het succesvol afronden van dit collegejaar én in de weer om zich voor te bereiden op komend collegejaar. De uitdagingen kunnen soms overweldigend zijn, aangezien op veel vlakken bij moet worden gestuurd en de toekomst onzeker is. Hier komt ook nog eens bij kijken dat kennisuitwisseling lastiger is, omdat fysieke onderwijsevenementen niet of beperkt plaats kunnen vinden.

HyFlex-onderwijsmodel

Wij organiseerden een webinar voor klanten en geïnteresseerden over de uitdagingen voor komend collegejaar om bij te dragen aan oplossingen voor deze problemen. In de voorbereiding naar de webinar hebben we contact gehad met verschillende onderwijsinstellingen over de uitdagingen die deze tijd brengt. Dit resulteerde in de volgende 5 vragen die centraal stonden in de webinar:

 • Hoe kan er worden omgegaan met communityvorming en binding met studie?
 • Op welke manier kan de opleiding de plaatsen op locatie eerlijk verdelen tussen de studenten?
 • Hoe kan de opleiding zicht houden op wie er naar de onderwijslocatie komt?
 • Hoe weet de opleiding wie aan welk onderwijs deelneemt?
 • Welke informatie is nodig voor online studiebegeleiding?

Om na de webinar uitwisseling van ideeën te bevorderen tussen onderwijsinstellingen werd er na de plenaire presentatie in breakout rooms gediscussieerd over de verschillende onderwerpen. Zo was er in de breakout room over communityvorming een interessante uitwisseling van ideeën over het organiseren van de introductie voor eerstejaars. Tijdens deze discussie kwamen interessante onderwerpen aan bod zoals het inschakelen van een extern bedrijf voor het organiseren van een digitale introductie, de rol van de studieverenigingen, koppelvorming tussen studenten en de bezetting van locaties tijdens de introductie.

De flexibele onderwijslogistieke puzzel oplossen met behulp van de student?

Daarnaast werd het bij een andere breakout room duidelijk dat een conservatorium vergelijkbare problemen heeft als een grote HBO-opleiding. Hoeveel studenten passen er in een zaal, welke looproutes zijn mogelijk, hoe ga je om verschillende starttijden? De ideeën en gegevens tussen de instellingen werden ook hier uitgewisseld.

We hebben gemerkt dat het behulpzaam is voor onderwijsinstellingen om bij elkaar te komen en samen ideeën uit te wisselen over verschillende onderwerpen. Om deze reden willen wij in de toekomst soortgelijke evenementen organiseren om kennis te delen. Wanneer je interesse hebt en/of ideeën hebt voor onderwerpen, nodigen wij je van harte uit om ons te mailen op: info@yournextconcepts.com.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de inhoud van de webinar, kun je de volgende documenten terugvinden in de onderstaande links:

 1. De complete webinar:
  www.youtube.com/watch?v=wbiOz4kUDTY
 2. De afspeellijst van de webinar per onderwerp:
  www.youtube.com/playlist?list=PLxhD631lzQ1KE0HLs-ABKt5FrWcSHnPdt
 3. De slides van de webinar: www.slideshare.net/IvoValentijn/webinar-academy-attendance-uitdagingen-voor-komend-collegejaar
Share