Academy Attendance Webinar

Hoe organiseren we het onderwijs in het collegejaar 2020-2021?

Hoe ga je als onderwijsinstelling om met de onzekerheid voor komend schooljaar? Dit vraagstuk willen we samen met andere onderwijsinstellingen behandelen zodat we als collectief tot ideeën en oplossingen komen voor het organiseren van komend schooljaar. Dit doen wij aan de hand van een online webinar die zal plaatsvinden op 3 juni om 15:00.

De afgelopen tijd hebben wij veel gesproken met onderwijsinstellingen over het organiseren van het onderwijs in collegejaar 2020-2021. De vraag die eigenlijk altijd centraal staat is hoe verschillende scenario's voor komend schooljaar praktisch kunnen worden uitgevoerd.

Om deze reden zal de webinar zich focussen op het uitwerken van concrete antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe kan de opleiding zicht houden wie er naar de onderwijslocatie komt?
  • Hoe weet de opleiding wie aan welk onderwijs deelneemt?
  • Op welke manier kan de opleiding de plaatsen op locatie eerlijk verdelen tussen de studenten?
  • Ideeën hoe omgegaan kan worden met community-vorming en binding met studie?
  • Welke informatie is nodig voor online studiebegeleiding?

Wanneer u suggesties of aanvullingen heeft op deze lijst horen wij dit graag en zullen wij deze toevoegen en behandelen.

Na de webinar is er tijd om samen in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen in zogeheten ''breakout rooms''. Het is mogelijk om deel te nemen aan verschillende breakout rooms zodat u over verschillende onderwerpen in discussie kunt gaan.

Gebruik het formulier hieronder om aan te melden!

  • Woensdag 3 juni 2020
  • 15:00u - 16.45u
  • Online
  • Link wordt toegestuurd

Aanmelden voor de webinar