Toetsorganisatie
Voor de toetsorganisatie is het organiseren van een toetsmoment de hoofdactiviteit, zij organiseren vaak veel verschillende toetsen door elkaar. Voor hen is het daarom van belang dat er een duidelijk rechtlijnig proces is met afspraken waar iedereen zich aan houdt. Zij hebben dan ook het liefst dat zoveel mogelijk zaken al ver vooraf vastliggen, zodat ze zo min mogelijk op het laatste moment moeten doen.