• Docent haalt herkansing op en kijkt het na, toetsorganisatie controleert of alles juist is ingevoerd
  • Na de inzage wordt de herkansing gearchiveerd
Toetsorganisatie
Achteraf haalt de examinator de tentamens op, kijkt deze na en voert de cijfers in. De toetsorganisatie controleert of alles juist in het systeem is ingevoerd. Als alles juist is afgehandeld worden de tentamens gearchiveerd.