• Bij het bekendmaken van de cijfers wil de student de mogelijkheid hebben feedback te vragen aan de examinator
  • De student wil deskundige begeleiding van bijvoorbeeld een ouderejaars student wanneer ook de tweede kans niet gelukt is
Student
Wanneer de uitslag van de herkansing bekend wordt, wil de student de gelegenheid hebben om feedback van de examinator te krijgen. Bovendien wil de student indien de herkansing niet voldoende was de mogelijkheid hebben deskundige begeleiding bij het vak te krijgen, dit kan bijvoorbeeld van een ouderejaars student zijn.