• Tijdens de afname wil de toetsorganisatie updates over het verloop van het tentamen ontvangen vanuit de surveilant
Toetsorganisatie
Tijdens het tentamen zelf kan de toetsorganisatie real time meekijken met wat er gebeurt in de zaal door middel van updates vanuit de surveillant.