• Tijdens het tentamen wil de student een rustige zaal waar gegeten en gedronken mag worden. Bovendien wil de student de mogelijkheid hebben naar de wc te kunnen en wil hij/zij inhoudelijke vragen over het tentamen kunnen stellen in het geval bij een vraag meerdere interpretaties mogelijk zijn
Student
Tijdens het afnemen van de herkansingen, wil de student weer in een zelfde soort tentamenzaal haar herkansing maken als bij de eerste kans. Dit betekent: een rustige zaal, je mag eten en drinken, er is een mogelijkheid om naar de wc te gaan en de mogelijkheid tot het stellen van inhoudelijke vragen over het tentamen, mocht er iets onduidelijk zijn.