• Tijdens de afname wil de docent op de hoogte gehouden worden van het verloop van het tentamen
Docent
Tijdens de afname van het tentamen wordt de docent real time op de hoogte gehouden van het verloop van het tentamen door updates van de surveillant.