• Docent komt de toetsen ophalen
  • De toetsorganisatie controleert of de docent de cijfers juist heeft ingevoerd
  • Wanneer inzage is geweest, toetsen archiveren
Toetsorganisatie
De toetsorganisatie is in deze fase bijna klaar. De docent moet de toetsen ophalen om ze vervolgens na te kijken. Wanneer de docent klaar is met nakijken controleert de toetsorganisatie of het cijfer juist is ingevoerd.

Wanneer alles goed is, levert de docent de toetsen weer in bij de toetsorganisatie en worden deze gearchiveerd.