• Zelf de mogelijkheid om het tentamen na te kijken
  • Zo snel mogelijk resultaat
  • Tentamen kunnen inzien
  • Zien hoe goed er over het algemeen op een bepaald onderdeel is gescoord
  • Mogelijkheid tot het geven van feedback
Student
Na afloop van het tentamen willen studenten zo snel mogelijk weten hoe ze het hebben gedaan. Studenten willen daarom dat een docent zo snel mogelijk nakijkt en idealiter binnen een week de uitslag bekend maakt.

De mogelijkheid om het tentamen zelf na te kijken door het achteraf publiceren van het antwoordmodel wordt door studenten ook enorm gewaardeerd. Op deze manier kan een student al een grove schatting maken over hoe het tentamen is gemaakt.

Wanneer de docent het tentamen heeft nagekeken wil een student de mogelijkheid hebben het tentamen in te zien en na te lopen. Hierbij willen ze om aanvullende opmerkingen en feedback van de docent kunnen vragen. Bovendien wil een student graag een overzicht ontvangen van hoe er op elke vraag is gescoord, zo kunnen ze hun resultaten vergelijken met die van medestudenten.