• De toets ophalen bij de toetsorganisatie
  • Bij multiple choice-vragen worden de tentamens door een computer nagekeken
  • De docent wil voldoende tijd hebben om het tentamen na te kijken, het liefst 3 weken
  • De docent wil tevens de mogelijkheid hebben tot het krijgen van hulp bij het nakijken
  • Cijfers invoeren in een makkelijk systeem, dat direct een vraaganalyse uitvoert
Docent
Docenten halen na afloop van het tentamen de toets op bij de toetsorganisatie. Ze willen dit kunnen doen op een moment dat het hen goed schikt. De docent moet dan het tentamen gaan nakijken. Hiervoor willen ze ruim de tijd hebben, het liefste 3 weken.

Docenten hebben namelijk vaak meerdere vakken die ze tegelijk geven en daardoor meerdere tentamens in dezelfde periode die ze moeten nakijken. Wanneer het gaat om een tentamen met meerkeuzevragen wil een docent helemaal niks na moeten kijken. In deze gevallen moet het door een computer nagekeken kunnen worden.

Wanneer het wel open vragen betreft wil een docent de mogelijkheid hebben om nakijkhulp te ontvangen wanneer ze het niet alleen gaan redden. Wanneer een docent de resultaten van het tentamen invoert wil hij/zij tevens direct een vraaganalyse ontvangen. Zo kunnen ze inzien welke onderdelen goed en welke minder goed begrepen zijn door de studenten.