• Net voor de toets pakketjes met toetsen aan surveillanten verstrekken
  • Bevestiging vanuit de surveillant dat het tentamen goed verloopt
  • Toets kort na afname terug ontvangen van de surveillant
Toetsorganisatie
De toetsorganisatie heeft alles goed voorbereid voor het tentamen en hoeft op de dag van het tentamen enkel de overdracht aan de surveillanten te regelen. Hiervoor maakt de toetsorganisatie vooraf pakketjes die meegegeven worden aan surveillanten vlak voor de toets. Achteraf brengen de surveillanten deze pakketjes inclusief de gemaakte tentamens weer terug. Deze kunnen de dag van het tentamen of één van de dagen hierna opgehaald worden door de docent die het tentamen moet nakijken.

De toetsorganisatie heeft alles voor de afname van het tentamen georganiseerd, zij zijn eindverantwoordelijk voor de afname van het tentamen. De toetsorganisatie ontvangt daarom graag een overzicht van hoe het tentamen verloopt van de surveillanten.

Zo kunnen ze zien wie er aanwezig zijn, of er bijzonderheden zijn zoals fraude. Wanneer dit realtime updates zijn, kan de toetsorganisatie direct actie ondernemen en de surveillant bijstaan wanneer zaken niet volgens plan verlopen.