• Later binnen mogen komen
  • Rustige zaal
  • Mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen
  • Eten en drinken toegestaan
  • Mogelijkheid om naar het toilet te kunnen
  • Bevestiging dat het tentamen juist is ingeleverd
Student
Het moment van het tentamen is voor studenten een spannende dag. Een student wil op deze dag zo relaxed mogelijk doorkomen en daarom niet beperkt worden in haar behoeften. Studenten vinden rust tijdens het tentamen het aller belangrijkst, zo kunnen ze zich goed focussen op hun tentamen. Studenten willen de mogelijkheid hebben om later binnen te komen. Zo neemt de stress tijdens het reizen naar het tentamen af, omdat je weet dat als je enigszins vertraagd bent door het verkeer of het openbaar vervoer je alsnog je tentamen mag maken.

Studenten willen vragen kunnen stellen over het tentamen; het komt af en toe voor dat een tentamenvraag, ondanks de dubbele checks vooraf, open is voor verschillende interpetaties. Op deze momenten willen studenten hier een vraag over kunnen stellen. Enkel docenten van het vak kunnen dit soort vragen beantwoorden. Studenten willen daarom graag dat er een docent aanwezig is. Soms duren tentamens heel lang, daarom willen studenten tijdens het tentamen mogen drinken en eten. Bovendien willen ze graag naar de wc kunnen gedurende het tentamen.