• Niet aanwezig moeten zijn in de tentamenzaal
  • Bevestiging dat het tentamen goed verloopt
Docent
Docenten willen zo min mogelijk met de afname van het tentamen te maken hebben. Ze willen dan ook niet aanwezig zijn tijdens het tentamen, omdat ze dit zonde vinden van hun tijd.

Ze willen wel graag op de hoogte gehouden worden van het verloop van het tentamen. Zo weten ze welke studenten er aanwezig zijn en wellicht nog belangrijker; welke afwezig zijn.

Ze kunnen zien hoe snel iedereen klaar was en of het tentamen dus te groot of te klein was en of er fraude is gepleegd.