• Verwerkt inschrijvingen van studenten
  • Boekt surveillanten
  • Controleert tentamen
  • Brengt tentamens naar repro
  • Regelt alle voorzieningen voor het tentamen
Toetsorganisatie
De toetsorganisatie verwerkt voorafgaand aan het tentamen alle inschrijvingen van studenten. Omdat de toetsorganisatie graag veel tijd heeft om alles voor het tentamen voor te bereiden, willen zij zo vroeg mogelijk alle inschrijvingen verwerken.

De studenten zouden zich daarom als het aan de toetsorganisatie lag al ver voor het tentamen plaatsvindt inshrijven. Aan de hand van het aantal inschrijvingen kan de toetsorganisatie andere zaken regelen. Zo kunnen de surveillanten geboekt worden. Doordat ze weten hoeveel studenten ze verwachten, kunnen de tentamens naar de repro gebracht worden.

De studenten die speciale voorzieningen verlangen hebben dit bij hun inschrijving voor het tentamen aangegeven. Bij speciale voorzieningen kan gedacht worden aan extra tijd, groot lettertype, voorgelezen tentamen etc.