• Schrijft zich in voor het tentamen
  • Wil laatste reminder ontvangen met info over het evenement
  • Wil bevestiging ontvangen dat ze juist ingeschreven staat
Student
Studenten willen zich pas kort voor het tentamen plaatsvindt inschrijven. Studenten willen namelijk afhankelijk van de stof en hoe het studeren gaat pas bepalen of ze zullen gaan deelnemen aan het tentamen. Wanneer ze dit al ver vooraf moeten beslissen schrijven ze zich standaard in zonder te bedenken of ze wel of niet willen deelnemen, waardoor er veel no-show op een tentamen is.

Studenten willen bovendien graag een bevestiging ontvangen dat ze juist ingeschreven staan. Dit stelt studenten gerust dat ze sowieso een plek in de tentamenzaal hebben. Daarnaast wil een student er op het laatste moment dat de inschrijving nog open is aan herinnerd worden wanneer ze niet ingeschreven staan. Zo kan een student die zich was vergeten in te schrijven namelijk alsnog deelnemen.

Kort voor het tentamen plaatsvindt, wil een student nogmaals alle informatie over het tentamen toegestuurd krijgen. Hieronder vallen het tijdstip, de locatie, de tentamenregels, de tentamenstof en wat er meegenomen mag worden naar het tentamen.