• Wil kort voor het tentamen nog wijzigingen aan kunnen brengen
  • Bericht van toetsorganisatie dat alles geregeld is
Docent
Docenten vinden flexibiliteit heel belangrijk, zij willen daarom kort voor het tentamen afgenomen gaat worden nog aanpassingen aan het tentamen kunnen uitvoeren. Wanneer er gedurende het blok iets in de actualiteiten speelt wat te maken heeft met het onderwerp van het tentamen, willen ze de mogelijkheid hebben dit mee te nemen in het tentamen.

Docenten willen graag ontzorgd worden in het hele proces. Ze willen hierom voorafgaand aan het tentamen van de toetsorganisatie een bevestiging dat ze alles voor het tentamen hebben geregeld. Zo weten de docenten dat ze zich niet meer druk moeten maken om of er wel genoeg tentamens zijn, of de surveillanten en het lokaal geregeld zijn etc.

De docent kan zich zo zonder stres volledig focussen op het voorbereiden van de studenten op het tentamen.