• Alle aspecten van het tentamen moeten al zo vroeg mogelijk vastliggen
  • Aan het begin van de periode dienen studenten al definitief ingeschreven te staan
Toetsorganisatie
De toetsorganisatie vindt het belangijk dat alles al zo vroeg mogelijk bekend is. Hieronder vallen de definitieve datum, de inhoud van het tentamen, het aantal studenten dat gaat deelnemen en met welke beperkingen eventueel rekening gehouden dient te worden.

Hoe meer een toetsorganisatie vooraf weet, hoe verder ze hun werk vooruit kunnen plannen. Dit is voor hen fijn, omdat ze dan de controle behouden over het goede verloop van het proces en niet per ongeluk door tijdsdruk fouten maken.