• Alle informatie omtrent het tentamen moet op één overzichtelijke plek te vinden zijn
  • Tijdens colleges al de mogelijkheid om inhoudelijke vragen over het tentamen te stellen
Student
Studenten vinden het heel belangrijk dat er duidelijkheid is over wat ze kunnen verwachten van het tentamen. Ze willen op tijd weten wanneer het exact plaats gaat vinden en wat de tentamenstof is.

Studenten willen de mogelijkheid krijgen om tijdens de colleges al inhoudelijke vragen over het tentamen te kunnen stellen.

Voor studenten is het daarom belangrijk dat veel zaken al voor de periode begint geregeld en vastgelegd zijn.