• Idealiter is het tentamen al voor het begin van de periode af
  • Tentamenvragen moeten uit een database gehaald kunnen worden
  • Mogelijkheid tot het gebruiken van een vertaalservice voor het tentamen
Docent
Docenten vinden het fijn om het tentamen aan het begin van de periode af hebben. Echter is dit voor hen niet altijd haalbaar, zeker niet als het gaat om een nieuw vak. De docent wil de mogelijkheid hebben tentamenvragen uit een grote database te halen, wanneer het ze niet lukt om voldoende geschikte tantamenvragen op te stellen.

Bovendien wil een docent een tentamen niet zelf vertalen. Je kan concluderen dat een docent volledig ontzorgd wil worden in het proces voorafgaand aan het tentamen. Ze willen de kwaliteit van het onderwijs hoog houden, maar vinden het uitvoeren van een tentamen niet per se prioriteit in hun werkzaamheden.