"Het ideale toetsproces"

Uitkomsten van de workshops tijdens het Academy Attendance-kennisdeelevenement

Wensen per periode
Student < >
Docent < >
Toetsorganisatie < >
1. OER & curriculum
 • Alle informatie omtrent het tentamen moet op één overzichtelijke plek te vinden zijn
 • Tijdens colleges al de mogelijkheid om inhoudelijke vragen over het tentamen te stellen
 • Idealiter is het tentamen al voor het begin van de periode af
 • Tentamenvragen moeten uit een database gehaald kunnen worden
 • Mogelijkheid tot het gebruiken van een vertaalservice voor het tentamen
 • Alle aspecten van het tentamen moeten al zo vroeg mogelijk vastliggen
 • Aan het begin van de periode dienen studenten al definitief ingeschreven te staan
2. Voorbereding
 • Schrijft zich in voor het tentamen
 • Wil laatste reminder ontvangen met info over het evenement
 • Wil bevestiging ontvangen dat ze juist ingeschreven staat
 • Wil kort voor het tentamen nog wijzigingen aan kunnen brengen
 • Bericht van toetsorganisatie dat alles geregeld is
 • Verwerkt inschrijvingen van studenten
 • Boekt surveillanten
 • Controleert tentamen
 • Brengt tentamens naar repro
 • Regelt alle voorzieningen voor het tentamen
3. Tijdens de toets
 • Later binnen mogen komen
 • Rustige zaal
 • Mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen
 • Eten en drinken toegestaan
 • Mogelijkheid om naar het toilet te kunnen
 • Bevestiging dat het tentamen juist is ingeleverd
 • Niet aanwezig moeten zijn in de tentamenzaal
 • Bevestiging dat het tentamen goed verloopt
 • Net voor de toets pakketjes met toetsen aan surveillanten verstrekken
 • Bevestiging vanuit de surveillant dat het tentamen goed verloopt
 • Toets kort na afname terug ontvangen van de surveillant
4. Nakijken
 • Zelf de mogelijkheid om het tentamen na te kijken
 • Zo snel mogelijk resultaat
 • Tentamen kunnen inzien
 • Zien hoe goed er over het algemeen op een bepaald onderdeel is gescoord
 • Mogelijkheid tot het geven van feedback
 • De toets ophalen bij de toetsorganisatie
 • Bij multiple choice-vragen worden de tentamens door een computer nagekeken
 • De docent wil voldoende tijd hebben om het tentamen na te kijken, het liefst 3 weken
 • De docent wil tevens de mogelijkheid hebben tot het krijgen van hulp bij het nakijken
 • Cijfers invoeren in een makkelijk systeem, dat direct een vraaganalyse uitvoert
 • Docent komt de toetsen ophalen
 • De toetsorganisatie controleert of de docent de cijfers juist heeft ingevoerd
 • Wanneer inzage is geweest, toetsen archiveren
5. Voorbereiding op herkansing
 • Automatisch ingeschreven voor de herkansing bij onvoldoende
 • Feedback op de eerste tentamenkans
 • Bericht over waar en wanneer de herkansing is
 • Nieuw oefenmateriaal om je voor te bereiden op de herkansing
 • De herkansing is al gemaakt tegelijk met de eerste kans toets, deze stuurt de docent naar de toetsorganisatie
 • Wanneer het aantal onvoldoendes bekend is, schrijft de toetsorganisatie de studenten met onvoldoendes in voor de 2e kans
 • Surveillanten worden gereserveerd
 • De herkansingen worden gecontroleerd en geprint
 • Er worden pakketjes met toetsen voor de surveillanten gemaakt en geprint
6. Afname herkansing
 • Tijdens het tentamen wil de student een rustige zaal waar gegeten en gedronken mag worden. Bovendien wil de student de mogelijkheid hebben naar de wc te kunnen en wil hij/zij inhoudelijke vragen over het tentamen kunnen stellen in het geval bij een vraag meerdere interpretaties mogelijk zijn
 • Tijdens de afname wil de docent op de hoogte gehouden worden van het verloop van het tentamen
 • Tijdens de afname wil de toetsorganisatie updates over het verloop van het tentamen ontvangen vanuit de surveilant
7. Afronding herkansing
 • Bij het bekendmaken van de cijfers wil de student de mogelijkheid hebben feedback te vragen aan de examinator
 • De student wil deskundige begeleiding van bijvoorbeeld een ouderejaars student wanneer ook de tweede kans niet gelukt is
 • Ophalen toets bij de toetsorganisatie ergens in de dagen na het tentamen
 • Voldoende tijd om de toets na te kijken
 • Mogelijkheid tot nakijkhulp en een analyse van de vragen
 • Bij multiple choice automatisch laten nakijken
 • Cijfers invoeren
 • Toetsen naar toetsorganisatie ter archivering
 • Docent haalt herkansing op en kijkt het na, toetsorganisatie controleert of alles juist is ingevoerd
 • Na de inzage wordt de herkansing gearchiveerd

Meer informatie?

Download hier het whitepaper!

Door het whitepaper aan te vragen geef je toestemming dat er
contact kan worden opgenomen aan het opgegeven e-mailadres.