We empower you to improve Education

Academy Attendance brengt studiegedrag in kaart

Nieuw Aanwezigheidregistratie bij afstandsonderwijs

Momenteel is thuisonderwijs of onderwijs op afstand erg actueel in verband met COVID-19. Met Academy Attendance bieden we diverse mogelijkheden om ook dit op een goede manier te registreren, en zo een goed overzicht te houden over wie (online) aanwezig is.

Taalscholen

De laatste dagen krijgen wij van veel taalbureaus de vraag of wij hen hierin kunnen ondersteunen. Aan de hand van het bericht dat het keurmerk Blik op Werk op 24 maart heeft gepubliceerd over de voorwaarden van thuisonderwijs, hebben wij ons aanbod voor taalscholen aangescherpt.

Bekijk hier het aanbod voor taalscholen of neem direct contact met ons op.

Regulier onderwijs

Veel van onze klanten blijven Academy Attendance gebruiken om het online onderwijs op een goede manier te blijven organiseren. Bovendien biedt Academy Attendance ook aanvullende mogelijkheden om de communicatie en logistiek hiervan te ondersteunen, zoals het versturen van notificaties, inschrijven voor digitaal vragenuur of het verzorgen van feedback.

Voor meer informatie kunt u hierover verder lezen in deze blogpost of contact opnemen voor meer informatie of om de mogelijkheden door te nemen.

Hoe helpt Academy Attendance het onderwijs?

Wij geven studenten, docenten en opleidingen inzicht in studiegedrag.

Meten van studiegedrag

Om het studiesucces te verhogen, is het nodig om inzicht te verkrijgen in het studiegedrag van studenten. Niet alleen achteraf, maar juist ook tijdens de onderwijsperiode. Wij meten studiegedrag op basis van aanwezigheid, beleving en kennisniveau. Hierdoor weet de docent, studiebegeleider en management hoe de studenten ervoor staan, nog voordat er een toets wordt afgenomen.

Inzicht in het onderwijs

Academy Attendance vergemakkelijkt de administratie. Aanwezigheidsdoelen en het studentendossier zijn altijd up to date en online in te zien in Academy Attendance. Hierdoor hebben docenten en mentoren meer tijd voor de lessen en de begeleiding. Door het studiegedrag met slimme algorithmes te analyseren, gaat Academy Attendance nog een stap verder. Tijdens het onderwijs worden docenten en studenten gewezen op afwijkend gedrag en voor de evaluaties zijn er rapportages beschikbaar.

Verbeteren van studiesucces

Met de analytics en administratie uit Academy Attendance kan iedereen binnen de onderwijsorganisatie keuzes maken op basis van de laatste gebeurtenissen. Hierdoor kan de roosteraar het rooster verbeteren, krijgt de student begeleiding op maat en kan de docent het onderwijs nog tijdens de onderwijsperiode aanscherpen.

Wat biedt Academy Attendance?

Registratie van aanwezigheid

Academy Attendance maakt aanwezigheidsregistratie een eenvoudig en snel proces dat gemakkelijk aan te passen is op de werk- of lesvorm. Legt u de verantwoordelijkheid bij de student? Dan kunnen de studenten zichzelf aanmelden met hun telefoon of door het scannen van hun studentenkaart.

Registreert de docent zelf de aanwezigheid? De presentielijst met studenten die ingeschreven zijn voor de les staat al voor de docent klaar in Academy Attendance. Zo hoeft de docent alleen nog maar aan te vinken wie er aanwezig of afwezig is. Tevens kan de docent hier ook eenvoudig en snel een opmerkingen bij de student plaatsen.

De verschillende manieren van registreren kunnen ook gecombineerd worden. Hierdoor heeft Academy Attendance voor een werkgroep, hoorcollege of practica de passende aanwezigheidsregistratie methode.

Schermen in Academy Attendance

Administratie

De registratie van de aanwezigheid wordt real time verwerkt in Academy Attendance. Hierdoor hebben studenten, docenten en management altijd een actueel beeld van de aanwezigheid.

Met Academy Attendance wordt de administratie inzichtelijk voor docent en student. Daarmee nemen de discussies en vragen omtrent de presentie van de student sterk af.

Academy Attendance berekent op ieder moment of de student voldaan heeft aan zijn of haar (aanwezigheids)doelen. Op deze manier is met één druk op knop zichtbaar welke studenten voldaan hebben aan (aanwezigheids)doelen.

Overzicht van aanwezigheid
Logo UvA

Na de invoering van Academy Attendance is het aantal vragen bij de onderwijsbalie afgenomen van 30 vragen per week, naar slechts incidenteel.

Onderwijsbalie Psychologie, Universiteit van Amsterdam

Analytics

Academy Attendance combineert roosterinformatie met de aanwezigheidsinformatie tot Academic of Learning Analytics.

Tijdens de onderwijsperiode krijgt de student en studiebegeleider of mentor een waarschuwing als de doelen niet meer behaald kunnen worden of de student een achterstand dreigt op te lopen. Verder hebben docenten continu inzicht in de verandering in de opkomst en ontvangt het management wekelijks een notificatie over de stand van zaken.

Na de onderwijsperiode worden de resultaten verwerkt in rapportages die gebruikt kunnen worden voor evaluatie, accreditatie en beoordelingen. De rapportages ondersteunen de opleiding bij het verhogen van het Studiesucces, de Onderwijskwaliteit en de Onderwijslogistiek.

Logo AMC

Na lang zoeken om digitale aanwezigheidsregistratie op orde te krijgen kwamen we uit bij Academy Attendance. Deze groep jonge ontwikkelaars met een no nonsens mentaliteit zijn zeer prettig om mee samen te werken. Vooral het meedenken en de oplossingsgerichtheid zijn grote pluspunten.

Bachelor Geneeskunde, Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam

Verkort de feedbackcyclus

Academy Attendance geeft studenten de mogelijkheid direct na een les feedback te geven. De terugkoppeling is volledig anoniem en gemakkelijk in te vullen voor studenten. Docenten kunnen zo eenvoudig met de feedback aan de slag door hun onderwijs hierop af te stemmen.

Ook kunnen ze verifiëren of bepaalde begrippen goed overgekomen zijn. Studenten krijgen hierdoor een stem in het onderwijs wat ze volgen.

Ondersteun flexibel onderwijs

De opleiding biedt het onderwijs steeds flexibeler aan, waarin de student steeds meer keuze krijgt hoe het onderwijs te volgen. Academy Attendance stelt opleidingen in staat dit goed in te vullen.

Met Academy Attendance kunnen opleidingen het onderwijs op inschrijfbasis geven, waardoor het onderwijs specifiek toegespitst kan worden op degenen die aangegeven hebben aanwezig te willen zijn. Studenten kunnen zich dan snel digitaal intekenen. In combinatie met de aanwezigheidregistratie wordt alles automatisch digitaal verwerkt.

Inzicht in onderwijslogistiek

Een goed rooster is een van de belangrijkste factoren om de opkomst tijdens de lessen te verklaren. Een rooster analyseren en evalueren is vaak ingewikkeld en lastig, omdat de werkelijke bezetting of benutting van lokalen vaak niet beschikbaar is.

Academy Attendance maakt deze informatie beschikbaar voor de organisatie, vanuit de analytics wordt verklaard wat de opkomst is per lokaal, tijdstip of type les. Door middel van deze analyses kunnen onderwijsinstellingen het rooster efficiënter en effectiever maken.

Logo Nyenrode

Voorheen hielden wij de aanwezigheid handmatig bij. Met de komst van Academy Attendance is het voor docenten, studenten en programma management veel inzichtelijker en efficiënter geworden! Academy Attendance is eenvoudig om mee te werken, snel te begrijpen en heeft praktische functies om de aanwezigheid snel en overzichtelijk te kunnen inzien.

Bachelor of Science in Business Administration, Nyenrode Business Universiteit

Log in met bestaand account

Academy Attendance is eenvoudig te gebruiken met de inloggegevens van uw instelling via Single Sign On gebaseerd op SAML. Academy Attendance koppelt met diverse identity providers waaronder:

SURFconext
Azure AD

Integreer in uw LMS

Academy Attendance is te integreren via LTI: Learning Tools Interoperability. Hiermee kunnen studenten en docenten Academy Attendance als tool gebruiken binnen een Learning Management System zoals Canvas, Brightspace, Moodle of Blackboard. Lees meer informatie hoe Academy Attendance te gebruiken is binnen uw LMS.

Koppel aan het rooster

Om dubbele administratie te voorkomen koppelt Academy Attendance met uw roosterpakket door middel van een roosterkoppeling. Dit kan op basis van diverse koppeltechnieken, zoals de Open Onderwijs API (OOAPI), andere JSON-gebaseerde API's, SOAP-koppelingen, Excel-uploads en meer.

Wilt u starten met Academy Attendance?

Wilt u als opleiding de aanwezigheid van uw leerlingen monitoren, of misschien een aanwezigheidsplicht invoeren of controleren maar heeft u moeite om dit op opleiding/instelling niveau in te voeren?

Academy Attendance is ook te gebruiken per opleiding. Academy Attendance helpt u met het in kaart brengen van de aanwezigheid van uw studenten. Ook vergemakkelijkt Academy Attendance het invoeren of bijhouden van verplicht onderwijs voor student en docent. Zo kan een docent makkelijk inzien via een overzicht welke studenten de aanwezigheidsplicht wel hebben voldaan en welke niet.

Verder kunt u als opleiding zelf Academy Attendance configureren. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen studenten een geautomatiseerd bericht te laten ontvangen met een waarschuwing wanneer zij te veel lessen dreigen te missen.

Wilt u meer advies neem dan contact op.

Gebruikt door onder andere:


In cijfers

gebruikt door ruim 50.000 studenten en 5.000 docenten.

Er zijn al meer dan 3.000.000 registraties voor 250.000 verschillende lessen.

Checkt u ook in?