We empower you to improve Education

Academy Attendance brengt studiegedrag in kaart

Hoe helpt Academy Attendance het onderwijs?

Wij geven studenten, docenten en opleidingen inzicht in studiegedrag.

Meten van studiegedrag

Om het studiesucces te verhogen, is het nodig om inzicht te verkrijgen in het studiegedrag van studenten. Niet alleen achteraf, maar juist ook tijdens de onderwijsperiode. Wij meten studiegedrag op basis van aanwezigheid, beleving en kennisniveau. Hierdoor weet de docent, studiebegeleider en management hoe de studenten ervoor staan, nog voordat er een toets wordt afgenomen.

Inzicht in het onderwijs

Academy Attendance vergemakkelijkt de administratie. Aanwezigheidsdoelen en het studentendossier zijn altijd up to date en online in te zien in Academy Attendance. Hierdoor hebben docenten en mentoren meer tijd voor de lessen en de begeleiding. Door het studiegedrag met slimme algorithmes te analyseren, gaat Academy Attendance nog een stap verder. Tijdens het onderwijs worden docenten en studenten gewezen op afwijkend gedrag en voor de evaluaties zijn er rapportages beschikbaar.

Verbeteren van studiesucces

Met de analytics en administratie uit Academy Attendance kan iedereen binnen de onderwijsorganistatie keuzes maken op basis van de laatste gebeurtenissen. Hierdoor kan het rooster verbeterd worden, krijgt de student begeleiding krijgen die hij of zij nodig heeft en kan het onderwijs nog tijdens de onderwijsperiode aangescherpt worden.

Wat biedt Academy Attendance?

Registratie

Academy Attendance maakt aanwezigheid registreren eenvoudig, snel en stemt dit af op de werkvorm. Leg je de verantwoordelijkheid bij de student? Dan kunnen de studenten zichzelf aanmelden met telefoon of door het scannen van hun studentenkaart.

Registreert de docent zelf de aanwezigheid? De lijst met studenten die ingeschreven zijn staat klaar in Academy Attendance, zodat de docent alleen hoeft aan te vinken wie er aanwezig is. Tevens kan de docent hier ook eenvoudig en snel een opmerkingen bij de student plaatsen.

De methodes kunnen ook gecombineerd worden. Daardoor heeft Academy Attendance er een passende manier om aanwezigheid te registreren bij alle werkvormen.

Logo Omnicard

Zet studentenkaart in registratie

Voor de registratie met de een studenten of medewerkerskaart heeft Academy Attendance een koppeling met de OmniApp. Met de mobiele scanners van OmniCard wordt de aanwezigheid middels studentenkaart in een handomdraai geregistreerd.

Doordat de OmniApp en Academy Attendance totaal geintegreerd zijn, zijn alle functies van Academy Attendance te gebruiken. Hierdoor is zowel het registreren snel en eenvoudig als de administratie en analyses perfect verzorgd.

Administratie

De registraties worden real time verwerkt in Academy Attendance. Student, docent en teamleider hebben zo altijd een actueel beeld wat de aanwezigheidsstatus van de student is.

Met Academy Attendance wordt de administratie transparant voor docent en student. Daarmee nemen de discussies en vragen over of de student wel of niet aanwezig was af.

Academy Attendance berekent op ieder moment of de student voldaan heeft aan zijn of haar aanwezigheidsdoelen. Op deze manier is met één druk op knop zichtbaar welke studenten voldaan hebben aan (aanwezigheids)doelen.

Logo UvA

Na de invoering van Academy Attendance is het aantal vragen bij de onderwijsbalie afgenomen van 30 vragen per week, naar slechts incidenteel.

Onderwijsbalie Psychologie, Universiteit van Amsterdam

Analytics

Academy Attendance combineert het rooster met de aanwezigheidsinformatie tot Academic Analytics.

Tijdens de onderwijsperiode krijgt de student en studiebegeleider een waarschuwing als de doelen niet meer behaald kunnen worden of de student een achterstand dreigt op te lopen. Docent heeft inzicht in de verandering in de opkomst en het management ziet wekelijks wat de opkomt is en hoeveel studenten nog actief zijn.

Na de onderwijsperiode worden de resultaten verwerkt in rapportages die gebruikt kunnen worden voor evaluatie, accreditatie en beoordelingen. De rapportages ondersteunen de opleiding bij het verhogen van het Studiesucces, de Onderwijskwaliteit en de Onderwijslogistiek.

Logo AMC

Na lang zoeken om digitale aanwezigheid registratie op orde te krijgen kwamen we uit bij Academy Attendance. Deze groep jonge ontwikkelaars met een no nonsens mentaliteit zijn zeer prettig om mee samen te werken. Vooral het meedenken en de oplossingsgerichtheid zijn grote pluspunten.

Bachelor Geneeskunde, Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam

Verkort de feedbackcyclus

Academy Attendance geeft studenten de mogelijkheid direct na een les feedback te geven. De terugkoppeling is volledig anoniem en gemakkelijk in te vullen voor studenten. Docenten kunnen zo eenvoudig met de feedback aan de slag door hun onderwijs hierop af te stemmen.

Ook kunnen ze verifiëren of bepaalde begrippen goed overgekomen zijn. Studenten krijgen hierdoor een stem in het onderwijs wat ze volgen.

Inzicht in onderwijslogistiek

Een goed rooster is een van de meest verklarende factoren om de opkomst tijdens de lessen te verklaren. Een rooster evalueren is lastig, omdat de werkelijke bezetting of benutting van lokalen vaak niet beschikbaar is.

Academy Attendance maakt deze informatie beschikbaar voor de organisatie, vanuit de analytics wordt verklaard wat de opkomst is per lokaal, tijdstip of type les. Op deze manier kan een opleiding het rooster effectief verbeteren.

Logo Nyenrode

Voorheen hielden wij de aanwezigheid handmatig bij. Met de komst van Academy Attendance is het voor docenten, studenten en programma management veel inzichtelijkere en efficiënter geworden! Academy Attendance is eenvoudig om mee te werken, snel te begrijpen en heeft handige technieken om de aanwezigheid snel en overzichtelijk te kunnen inzien.

Bachelor of Science in Business Administration, Nyenrode Business Universiteit

Huidige gebruikers

  • Universiteit van Amsterdam
  • Hogeschool van Amsterdam
  • De Haagse Hogeschool
  • De Haagse Hogeschool
  • Nyenrode Business Universiteit
  • De Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool Inholland
  • Amsterdam Medisch Centrum

In cijfers

gebruikt door ruim 10.000 studenten en 1.200 docenten.

Er zijn al meer dan 1.000.000 registraties voor 85.000 verschillende lessen.

Checkt u ook in?